Loading...
Home2021-09-24T05:47:24+00:00

Om MEDEA

MEDEA är en nationell branschorganisation för medicintekniska konsulter.

MEDEA hanterar breda frågor inom hela den regulatoriska värdekedjan, från utveckling och immateriella rättigheter till produktion och marknad.

MEDEA strävar efter att hålla två träffar på olika platser i landet varje år.
Vid träffarna får man möjlighet att träffa Läkemedelsverket som aktivt deltar och presenterar nyheter inom regelverket och intressanta frågeställningar.

Det anordnas även föreläsningar inom intressanta och heta ämnen i samband med träffarna.

Stadgar

Styrelse

Lars Carlsson, ordförande
lars.carlsson(at)carlssonconsulting.se

Helena Dahlin, tillträdande ordförande
helena.dahlin(at)key2compliance.com

Sara Nilsson, sekreterare
s.nilsson(at)ucl.ac.uk

Charlotte Trotzig, kassör
charlotte.trotzig(at)gmail.com

Mats Ohlson, valberedningens ordförande
mats.ohlson(at)mtadvisor.se

Lennart Philipson, ledamot
lennart.philipson(at)gmail.com

Maria Högman, ledamot
maria.hogman(at)afry.com

Styrelserum

Aktuellt

AW den 26 maj

Den 26 maj höll MEDEA en digital AW med anledning av att MDR trädde i kraft. Mellan 30 -40 medlemmar anslöt och fick senaste aktuellt kring MDR av bl.a. talare från Läkemedelsverket, och Swedish Medtech. Ämnen som ventilerades var t.ex “Nu gäller MDR, så vad händer nu?” och “Återanvändning av engångprodukter- effekten av MDR”. Förutom externa föreläsare gav ordförande Lars Carlsson en återblick om workshopen som genomfördes vid den förra nätverksträffen och medlem Emma Axelsson presenterade sina erfarenheter av PRRC-rollen.  Medlemmarna informerades också om höstens kommande nätverksträff som planeras 20 oktober, och förslag på föreläsningsämnen samt uppmanades att komma in med önskemål om ämnen att beröra.

Tillgång till Standarder – en medlemsförmån

I samband med AWn 26 maj presenterades nyheten att MEDEAs medlemmar inom kort via sitt medlemskap kommer att få tillgång till ett antal standarder relevanta för utveckling och kontroll av medicintekniska produkter. Exempel på standarder som kommer att ingå är bl.a. ISO13485, ISO14971 samt ISO14155.

Återanvändning av medicintekniska produkter – ett hot mot patientsäkerheten

En skuggrapport framtagen av MEDEA, riksföreningen för operationssjukvård (RFop), Steriltekniska föreningen och Swedish Medtech

Öppna rapporten i nytt fönster.

Nätverksträffar

Boka in den 20 oktober för höstens nätverksträff. Vi hoppas kunna ses på plats i Stockholm, självklart med möjlighet att koppla upp sig digitalt för de som så önskar.

Föreslagna föreläsningsområden och workshops omfattar; Inifrån ett anmält organ, IVOs tillsynsarbete, PRRC samt anpassning av kvalitetsledningssystem för mindre organisationer.

Vill du hålla en föreläsning, eller har önskemål om upplägg eller ämnen? Vill du delta men är inte medlem ännu? Kontakta admin(at) medea.consulting.

Medlemssidor

Sida endast för medlemmar – klicka här»

Bli medlem i MEDEA

För att bli medlem i MEDEA krävs det att du är konsult verksam inom medicinteknik.

Medlemsavgift MEDEA
Årsavgift: 500 SEK
Bankgirokonto:282-9737
Mottagare: MEDEA

När du betalar din medlemsavgift är det viktigt att du ser till att företagsnamn + ditt namn
samt texten ”medlemsavgift” anges på bankgirobetalningen.

Om företaget betalar för flera medarbetare samtidigt, måste alla namn anges på betalningen.
Nya medlemmar ombeds skicka följande information till kassören:
För- och efternamn
Företagsnamn
e-mail-address

Skicka till admin(at)medea.consulting
Det är också hit du skickar eventuellt förändrade kontaktuppgifter.

Om du betalar från utlandet:
IBAN: SE75 8000 0821 4993 3341 4531
BIC/SWIFT-kod: SWEDSESS

Ditt medlemskap i MEDEA är personligt och fortsätter så länge årsavgiften är betald.
När medlemsavgiften är inbetald kommer du att få en personlig inbjudan till MEDEAs LinkedIn-grupp.

Integritetspolicy (hantering av personuppgifter)

Kontakta MEDEA

Contact Us