Loading...
Home2021-12-17T09:12:15+00:00

Om MEDEA

MEDEA är en nationell branschorganisation för medicintekniska konsulter.

MEDEA hanterar breda frågor inom hela den regulatoriska värdekedjan, från utveckling och immateriella rättigheter till produktion och marknad.

MEDEA strävar efter att hålla två träffar på olika platser i landet varje år.
Vid träffarna får man möjlighet att träffa Läkemedelsverket som aktivt deltar och presenterar nyheter inom regelverket och intressanta frågeställningar.

Det anordnas även föreläsningar inom intressanta och heta ämnen i samband med träffarna.

Stadgar

Styrelse

Lars Carlsson, ordförande
lars.carlsson(at)carlssonconsulting.se

Helena Dahlin, tillträdande ordförande
helena.dahlin(at)key2compliance.com

Sara Nilsson, sekreterare
s.nilsson(at)ucl.ac.uk

Charlotte Trotzig, kassör
charlotte.trotzig(at)gmail.com

Mats Ohlson, valberedningens ordförande
mats.ohlson(at)mtadvisor.se

Lennart Philipson, ledamot
lennart.philipson(at)gmail.com

Maria Högman, ledamot
maria.hogman(at)afry.com

Styrelserum

Aktuellt

Tillgång till Standarder – en medlemsförmån

Nu har du som MEDEA-medlem tillgång till ett antal standarder relevanta för utveckling och kontroll av medicintekniska produkter. Exempel på standarder som ingår är bl.a. ISO13485, ISO14971 samt ISO14155.

Återanvändning av medicintekniska produkter – ett hot mot patientsäkerheten

En skuggrapport framtagen av MEDEA, Riksföreningen för operationssjukvård (RFop), Steriltekniska föreningen och Swedish Medtech. Gruppen jobbar med ett informationsmaterial och ett utbildningstillfälle för patientföreningar.

Öppna rapporten i nytt fönster.

Nätverksträffar

Vårens nätverksträff kommer hållas i samband med årsmötet den 10 februari (och kanske därför borde kallas “vinterns nätverksträff”?!). Vi hoppas kunna ses både fysiskt och digitalt. Fysisk plats annonseras inom kort.

Den 20 oktober hölls höstens nätverksträff. Vi träffades i Sundbyberg samt digitalt.

Ämnen för dagen:

– Det senaste om implementeringen av de medicintekniska regelverken från Läkemedelsverket

– BSI uppdaterar oss om situationen med de anmälda organen och sin verksamhet i Sverige. Information om såväl MDR som IVDR.

– PRRC, Regulatoriskt ansvarig person som konsult, vad förväntas? Inklusive frågestund med BSI

– Anpassning av QMS för små organisationer

Medlemssidor

Sida endast för medlemmar – klicka här»

Bli medlem i MEDEA

För att bli medlem i MEDEA krävs det att du är konsult verksam inom medicinteknik.

Medlemsavgift MEDEA
Årsavgift: 500 SEK
Bankgirokonto:282-9737
Mottagare: MEDEA

När du betalar din medlemsavgift är det viktigt att du ser till att företagsnamn + ditt namn
samt texten ”medlemsavgift” anges på bankgirobetalningen.

Om företaget betalar för flera medarbetare samtidigt, måste alla namn anges på betalningen.
Nya medlemmar ombeds skicka följande information till kassören:
För- och efternamn
Företagsnamn
e-mail-address

Skicka till admin(at)medea.consulting
Det är också hit du skickar eventuellt förändrade kontaktuppgifter.

Om du betalar från utlandet:
IBAN: SE75 8000 0821 4993 3341 4531
BIC/SWIFT-kod: SWEDSESS

Ditt medlemskap i MEDEA är personligt och fortsätter så länge årsavgiften är betald.
När medlemsavgiften är inbetald kommer du att få en personlig inbjudan till MEDEAs LinkedIn-grupp.

Integritetspolicy (hantering av personuppgifter)

Kontakta MEDEA

Contact Us